Beleggen met oog op een goed pensioen

Lifecycle beleggen is de standaard

Standaard beleggen wij de beschikbare premie in zorgvuldig samengestelde lifecycle portefeuilles. Daarbij zijn de beleggingen afgestemd op de leeftijd van de deelnemer: is de pensioendatum nog ver weg? Dan beleggen wij offensiever. Naarmate de pensioendatum dichterbij komt, bouwen wij het beleggings- en renterisico af. Een deelnemer kan zelf een afwijkende beleggingskeuze maken.

Bekijk de beleggingsmogelijkheden

Vermogensbeheer door Robeco

Het vermogensbeheer hebben wij uitbesteed aan Robeco.

Wij selecteren de beleggingsfonden waarin wij willen investeren en samen met Robeco stellen wij de beleggingsportefeuilles samen. Vervolgens neemt Robeco de investeringsbeslissingen binnen de afzonderlijke beleggingsfondsen. Daarbij handelen zij in lijn met ons beleggingsbeleid.

Verdeling lifecycle beleggingsportefeuille

Percentage van het pensioenkapitaal
Jaren tot pensioendatum
Hoog risico
Laag risico
Renterisico reductie

Strategische allocatie

Strategische allocatie is de verdeling van het pensioenkapitaal over de verschillende beleggingscategorieën. Wij spreiden het pensioenkapitaal over drie beleggingsportefeuilles: Hoog risico, Laag risico en Renterisico reductie. Ieder met een eigen doelstelling (zie onderstaande tabel).

De verdeling over de verschillende portefeuilles verandert naarmate de pensioendatum dichterbij komt. Daarmee bouwen wij de risico’s steeds verder af. De strategische allocatie is afgebeeld in de grafiek.

Lees meer over strategische allocatie van de lifecycles
Hoog risico
Doel: een zo hoog mogelijk rendement behalen
Beleggingsfondsen:
Sustainable Pension Return
Samenstelling:
Aandelen wereldwijd
Aandelen opkomende landen
Vastgoed
High Yield
ISIN-code: NL0013332455
Fondskosten:
0,15%
Laag risico
Doel: beleggings-risico afbouwen
Beleggingsfondsen:
Sustainable Pension Income
Samenstelling:
Bedrijfsobligaties
ISIN-code: NL0013332463
Fondskosten:
0,16%
Beleggingsfondsen:
Sustainable Pension Control
Samenstelling:
Staatsobligaties
green bonds
ISIN-code: NL0010278982
Fondskosten:
0,07%
Renterisico reductie
Doel: beleggings- en renterisico afbouwen
Beleggingsfondsen:
Sustainable Pension Control
Samenstelling:
Staatsobligaties
green bonds
ISIN-code: NL0010278982
Fondskosten:
0,07%
Beleggingsfondsen:
Sustainable Pension Protection
Samenstelling:
Staatsobligaties met renterisicoverkleiner*
ISIN-code: LU1949716051
Fondskosten:
0,12%
Gemiddelde fondskosten over de hele beleggingshorizon: 0,13%
*Wij zetten derivaten in om de rentegevoeligheid van de staatsobligaties te vergroten en daarmee het renterisico te verkleinen als de pensioendatum dichtbij is. Er wordt alleen gebuik gemaakt van liquide en transparant derivaten.

Jaarlijks herbalanceren

Herbalanceren betekent dat we de werkelijke samenstelling van de beleggingen terugbrengen naar de strategische allocatie. Dit is om twee redenen nodig:

  1. Vijftien jaar voor pensioendatum verandert de samenstelling van de lifecycle beleggingsportefeuille. Vanaf dat moment herbalanceren we de beleggingen om de risico’s af te bouwen.
  2. Gedurende het jaar ontwikkelt de waarde van iedere beleggingscategorie zich anders. Daardoor wijkt de samenstelling van de portefeuille naar verloop van tijd af van de beoogde verdeling en dit verstoort de balans tussen risico en rendement.

Kans op een hoger rendement

Factorbeleggen

Onze beleggingsfondsen hebben min of meer dezelfde samenstelling als de beursindex (de benchmark) en daardoor ook min of meer dezelfde waardeontwikkeling. Als we nauwgezet de index zouden volgen, behalen we altijd een lager rendement dan de index, omdat op het rendement fondskosten worden ingehouden.

Door middel van factorbeleggen proberen we een hoger rendement dan de index te behalen. Factorbeleggen is een techniek waarbij ondernemingen worden geselecteerd op basis van bijvoorbeeld hun lage risico, aantrekkelijke waardering en een positieve flow. Fondsmanagers hebben beperkte vrijheid om binnen de index de aantrekkelijkste aandelen te selecteren.

Dividend is een vorm van rendement

Daarnaast maken de fondsmanagers maximaal gebruik van de mogelijkheid om dividendbelasting terug te vragen. Dit herbeleggen we voor de werknemers. Historisch bedraagt dit jaarlijks ongeveer 0,30% van het belegd vermogen.

Bekijk actuele rendementen

Lage kosten

Onze kostenstructuur is simpel en transparant. Wij streven naar zo laag mogelijke fondskosten, zodat de beschikbare premie en het rendement maximaal ten goede komen aan het pensioen van de deelnemer. Omdat wij geen ABN AMRO huisfondsen voeren, hebben wij een zuiver motief om de beste fondsen aan te bieden tegen de beste prijs.

In bovenstaande tabel ziet u de fondskosten per beleggingsfonds. Gemiddeld, over de hele beleggingshorizon bedragen de fondskosten 0,13% van per jaar. Behalve de fondskosten, betaalt de deelnemer een jaarlijkse beheerfee.

Lage fondskosten