Onze beleggingsmogelijkheden

Wij beleggen volgens het lifecycle principe waarbij we de beleggingsportefeuille afstemmen op de pensioenrichtleeftijd van de werknemer. We bieden hem daarvoor verschillende mogelijkheden. Daarnaast kan hij bij ons kiezen voor de producten Lifecycle Variabel Pensioen en Zelf Beleggen.

Lifecycle beleggen

Wij hanteren standaard Lifecycle beleggen. We stemmen dan de beleggingsportefeuille af op de pensioenrichtleeftijd van de deelnemer. Hoe dichter bij zijn pensioendatum, hoe lager het beleggings- en renterisico van zijn portefeuille. Hoe werkt het? Hoe zit het met de risico’s? En wat zijn de kosten?

Lees meer over Lifecycle beleggen

Zelf Beleggen

De werknemer bepaalt hoe hij zijn premie wil beleggen. Hiervoor stelt hij eerst een beleggersprofiel vast en daarna bepaalt hij zijn beleggingsmix door zelf de beleggingsfondsen te kiezen. Hij bepaalt zo dus ook zelf zijn beleggingsrisico en is verantwoordelijk voor het afbouwen van het beleggings- en renterisico.

Lees meer over Zelf Beleggen

Lifecycle Variabel Pensioen voor pensioendatum

In de opbouwfase kan de werknemer kiezen voor Lifecycle Variabel Pensioen. Daarmee stemmen we de beleggingen af op een variabele pensioenuitkering. Werknemers die met pensioen gaan, kunnen kiezen voor een variabele uitkering bij ABN AMRO Pensioenen of bij een andere pensioenuitvoerder. Daarbij is onderstaande informatie goed om te weten:

  • Het risico bestaat dat zijn pensioenuitkering lager kan uitvallen;
  • De werknemer heeft voldoende andere financiële middelen waardoor zijn uitgavepatroon niet in gevaar komt als zijn variabele pensioenuitkering lager uitvalt;
  • De hoogte van zijn pensioenuitkering kan jaarlijks wisselen;
  • Bij overlijden van de werknemer is zijn partner ook bereid een variabele pensioenuitkering te ontvangen.

Lees meer over Lifecycle Variabel Pensioen

Beleggingsfondsen van Robeco

Het beschikbare premieproduct bestaat uit fondsen waarvoor Robeco optreedt als vermogensbeheerder. ABN AMRO Pensioenen heeft geen directe invloed op de individuele beleggingskeuzes in de Robeco fondsen en kan hierover dus ook geen verklaring over de impact van de duurzaamheidsbesluitvorming van ABN AMRO Pensioenen zelf verstrekken. ABN AMRO Pensioenen kiest ervoor geen rekening te houden met negatieve duurzaamheidsaspect bij het doen van beleggingen.

ABN AMRO Pensioenen informeert de deelnemer en de werkgever over de manier waarop Robeco rekening houdt met negatieve duurzaamheidsimpact bij het doen van beleggingen. Dit doen we door het beschikbaar stellen van de informatie dat Robeco hierover publiceert.

Beleggen met oog op duurzaamheid

ABN AMRO Pensioenen vindt duurzaam beleggen erg belangrijk. Het past ook helemaal in deze tijd. Onze lifecycle beleggingsportefeuille bestaat volledig uit beleggingsfondsen die voldoen aan de ESG-criteria. Daarnaast draagt een deel van de beleggingsportefeuille actief bij aan de Sustainable Development Goals en beleggen wij in green bonds.

Lees meer over duurzaam beleggen