Beleggen met oog op duurzaamheid

ESG is de basis

Alle beleggingsfondsen in de lifecycle beleggingsportefeuilles voldoen aan de ESG-criteria. ESG staat voor Environment Social Governance. Dit betekent dat bij beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met milieu, maatschappelijke en bestuurlijke factoren.

Bij Environment wordt bijvoorbeeld getoetst aan maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Social gaat onder meer over mensenrechten en arbeidsomstandigheden. Bij Governance wordt onder andere gekeken naar het beloningsbeleid en de samenstelling van de raden van bestuur

Een stap verder dan ESG

Sustainable Development Goals

Voor een deel van onze lifecycle beleggingsportefeuille (het Sustainable Pension Income fonds) worden alleen bedrijven geselecteerd die positief bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDGs).

Beleggen in green bonds

Green bonds zijn onderdeel van het Sustainable Pension Control fonds. Een green bond is een obligatie waarmee beleggers investeren in duurzame projecten. Deze obligaties worden door bedrijven, banken en overheden uitgegeven voor projecten met een duidelijke bijdrage aan het milieu, zoals leningen voor duurzaam vastgoed of verduurzaming van het openbaar vervoer.

Andere duurzaamheidsmaatregelen

Uitsluitingen

In bepaalde bedrijven, sectoren en landen beleggen wij niet, omdat deze niet voldoen aan de ESG-criteria. Dat zijn bijvoorbeeld landen waar mensenrechten ter discussie staan en bedrijven die omstreden wapens produceren.

Actief aandeelhouderschap

De fondshuizen maken gebruik van hun invloed als aandeelhouder om het gedrag van ondernemingen te beïnvloeden. Zij hebben een team van specialisten dat stemt over voorstellen tijdens aandeelhoudersvergaderingen en in dialoog gaat met het management over maatschappelijke thema’s als klimaatverandering en cyberveiligheid.

Andere duurzaamheidsmaatregelen

Informatie over duurzaamheid

Per 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van kracht. Deze Europese regels moeten ervoor zorgen dat financiële marktpartijen eerlijk en transparant communiceren over de impact van beleggingen op duurzaamheid.

Het beschikbare premieproduct bestaat uit fondsen waarvoor Robeco optreedt als vermogensbeheerder. ABN AMRO Pensioenen heeft geen directe invloed op de individuele beleggingskeuzes in de Robeco fondsen en kan hierover dus ook geen verklaring over de impact van de duurzaamheidsbesluitvorming van ABN AMRO Pensioenen zelf verstrekken. ABN AMRO Pensioenen kiest ervoor geen rekening te houden met negatieve duurzaamheidsaspect bij het doen van beleggingen. ABN AMRO Pensioenen medewerkers vallen onder het beloningsbeleid van ABN AMRO Bank; Remuneratie - ABN AMRO Bank

ABN AMRO Pensioenen informeert de deelnemer en de werkgever over de manier waarop Robeco rekening houdt met negatieve duurzaamheidsimpact bij het doen van beleggingen. Dit doen we door het beschikbaar stellen van de informatie dat Robeco hierover publiceert.