Advies Variabel Pensioen

Wij vragen onze klanten zich te laten adviseren door een gecertificeerd pensioenadviseur wanneer zij een variabel pensioenuitkering willen afsluiten.

Waarom een onafhankelijk advies?

Variabel Pensioen is een risicovol financieel product. Wij vinden het daarom belangrijk dat onze klanten een weloverwogen besluit nemen. Een variabele pensioenuitkering lijkt vanwege de hogere startuitkering aantrekkelijker dan een vaste pensioenuitkering. Maar het is ook risicovoller dan een vast pensioen.

Een klant moet kunnen afwegen of een variabele pensioenuitkering wel bij zijn of haar situatie past
Daarom verlangen wij dat de klant advies inwint bij een onafhankelijk pensioenadviseur.

Informatie over Variabel Pensioen voor de adviseur

Om de klant van een goed advies te voorzien is het belangrijk dat u goed kennis kan nemen van ons product Variabel Pensioen. De algemene informatie over het product kunt u hier vinden.

Meer informatie over Variabel Pensioen:

Het proces van Variabel Pensioen

  • U verleent advies aan de klant over Variabel Pensioen.
  • Kiest de klant op basis van uw advies voor Variabel Pensioen? Dan vult u samen met de klant een aanvraagformulier in. Dit stuurt u naar ons.
  • U ontvangt van ons een offerte. Gaat de klant daarmee akkoord, dan boeken wij het pensioenkapitaal over naar de pensioenrekening. Staat het kapitaal bij een andere pensioenuitvoerder? Dan doet u of de klant een verzoek voor waardeoverdracht.
  • De pensioenuitkering kan op iedere maand van het jaar ingaan. Vlak voordat de pensioenuitkering ingaat, berekenen wij de definitieve pensioenuitkering. Dit doen wij op basis van de hoogte van het pensioenkapitaal.
  • De klant krijgt toegang tot zijn of haar pensioenportaal waar de ontwikkeling van het pensioenkapitaal kan worden gevolgd.

Afspraken met adviseurs

Geeft u klanten advies over het Variabel Pensioen van ABN AMRO Pensioenen? Dan sluiten wij graag een samenwerkingsovereenkomst met u.

Of neem contact met ons op:

Bereken het Variabel Pensioen

  • U kunt de hoogte van de uitkering van ons Variabel Pensioen berekenen. Het gaat hier om een schatting. De uiteindelijke pensioenuitkering hangt af van het pensioenkapitaal, de rentestand en de leeftijd van klant en partner op het moment van ingaan van het pensioen.
  • U kunt ook gelijk Laag 1 en 2 van het standaardmodel uitdraaien. Het standaardmodel ziet er voor alle aanbieders hetzelfde uit. Hierdoor kunnen producten goed en eenvoudig met elkaar worden vergeleken.