Actueel

Lees hier het nieuws en volg de laatste ontwikkelingen

ABN AMRO Pensioenen future proof met Routeringsvoorziening

De Routeringsvoorziening van Logius is live gegaan. De Routeringsvoorziening moet er voor zorgen dat burgers met alle toegestane inlogmiddelen veilig kunnen inloggen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stimuleert publieke dienstverleners, zoals ABN AMRO Pensioenen, gebruik te maken van de Routeringsvoorziening. ABN AMRO Pensioenen is als eerste afnemer dan ook trots op deze primeur!

Met de Routeringsvoorziening voldoet ABN AMRO Pensioenen direct aan de Wet digitale overheid

De Wet Digitale Overheid (Wdo) heeft als doel om te zorgen voor een veilige en betrouwbare inlogmogelijkheid voor Nederlandse burgers en (semi) overheid op websites en apps van dienstverleners zoals bijvoorbeeld ABN AMRO Pensioenen. Door aan te sluiten op de Routeringsvoorziening voldoet ABN AMRO Pensioenen aan de verplichtingen die de Wdo met zich meebrengt.

'Voor ABN AMRO Pensioenen is het erg belangrijk om aan alle wet- en regelgeving rondom digitale toegang te voldoen. Dit doen wij met de Routeringsvoorziening. Samen met onze ontwikkelaar GorillaIT hebben wij deze connectie gerealiseerd, waardoor wij 'future proof' zijn', aldus Thom van Boxel, Product Owner ABN AMRO Pensioenen.

Een technische aansluiting voor alle inlogmiddelen om online zaken te regelen

Als pensioenuitvoerder heeft ABN AMRO Pensioenen te maken met (buitenlandse) deelnemers die gebruik maken van diverse inlogmiddelen om online zaken te regelen. De veelheid aan inlogmethoden brengt extra werk en kosten per inlogmiddel met zich mee. Met de Routeringsvoorziening is de aansluiting in één keer geregeld, waardoor de pensioenuitvoerder volledig wordt ontzorgd. Eén technische aansluiting voor inlogmiddelen en daarmee één contract, één factuur en één contactpersoon. Wel zo gemakkelijk!

Meer weten?

Lees hier het nieuwsbericht van Logius. Wilt u weten hoe de Routeringsvoorziening werkt? Hier vindt u meer informatie over de routeringsvoorziening van Logius.

Een voorlopig pensioenakkoord. Wat betekent dit?

Op 12 juni 2020 deelden het kabinet en de sociale partners de verdere uitwerking van de beoogde wijzigingen van het nieuwe pensioenstelsel. Nu de FNV heeft ingestemd met het voorlopig pensioenakkoord, kan het verder worden uitgewerkt. Dat betekent dat het voorstel wordt voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer. Daarna kunnen de afspraken in de wet worden vastgelegd.

Hoewel er nog geen definitief pensioenakkoord is, vinden wij het belangrijk om alvast de onderdelen van het voorlopige pensioenakkoord die voor uw pensioenregeling belangrijk zijn met u te delen.

Uw pensioenregeling moet uiterlijk op 1 januari 2027 voldoen aan de nieuwe pensioenregels

Volgens het huidige voorstel gaat het nieuwe pensioenstelsel in op 1 januari 2022. Dat betekent dat u vanaf dat moment vier jaar de tijd heeft om uw pensioenregeling aan te passen. Het nieuwe pensioenstelsel beweegt naar meer individualiteit waarbij deelnemers meer inzicht krijgen welke premie wordt belegd en wat voor iedere deelnemer persoonlijk het voor de uitkering gereserveerde vermogen is. De beschikbare premieregelingen van ABN AMRO Pensioenen zijn al gericht op persoonlijke pensioenrekeningen. Wij zijn daarom goed in staat de beoogde wijzigingen uit te voeren.

Dit zijn de belangrijke afspraken van het nieuwe pensioenakkoord:

  • Voor nieuwe deelnemers komt de leeftijdsafhankelijke premie te vervallen. Dit wordt vervangen door een gelijkblijvend premiepercentage, ongeacht de leeftijd.
  • Werkgevers kunnen er voor kiezen om voor bestaande deelnemers een overgangsfase te hanteren.
  • Er bestaat bij overlijden voor de pensioendatum nog maar één type partnerpensioen, namelijk het verzekerde partnerpensioen dat fiscaal maximaal 50% van het (gehele) salaris bedraagt ongeacht het aantal dienstjaren.
  • De AOW leeftijd stijgt minder snel. Vanaf 2024 bedraagt de AOW leeftijd 67 jaar en stijgt deze niet met 12 maar met 8 maanden per jaar dat wij langer leven.
  • Afspraken over duurzame inzetbaarheid voor beroepen waar vanwege zwaar werk langer doorwerken niet mogelijk is. Daarvoor komen maatregelen om (betaalbaar) eerder te kunnen stoppen.

Een bedrag ineens laten uitkeren bij pensioneren

Op de pensioendatum kunnen deelnemers onder voorwaarden een deel van hun pensioenkapitaal ineens uit laten keren. Dit is maximaal 10% van het pensioenkapitaal. Zij kunnen dit bedrag gebruiken om bijvoorbeeld de hypotheek af te lossen.

Wij volgen de ontwikkelingen van het nieuwe pensioenstelsel

Zodra er meer duidelijkheid is, informeren wij u hier uiteraard over.

Achmea en Pensioenfonds PGB nemen InAdmin RiskCo over

In de media heeft u kunnen lezen dat Achmea en Pensioenfonds PGB de pensioenuitvoerder InAdmin RiskCo overnemen. InAdmin RiskCo is de leverancier van de systemen waarop de pensioenadministratie van ABN AMRO Pensioenen draait. Met de systemen van InAdmin RiskCo willen de overnemende partijen een gezamenlijk platform voor pensioenadministratie opzetten.

De overname heeft geen gevolgen voor onze dienstverlening

Onze uitvoering van de pensioenregelingen loopt gewoon door. Wij zien de overname als een welkome versterking van een belangrijke leverancier van ons. Ook verwachten wij dat het positief zal bijdragen aan de toekomstige mogelijkheden en kwaliteit van onze dienstverlening. Overigens is de overname nog onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders. Wij zullen u via onze digitale nieuwsbrief op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen.

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 is de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) ingegaan. Deze wet geeft een verruiming van het geboorteverlof. Dat betekent dat partners maximaal 5 werkweken aanvullend geboorteverlof kunnen opnemen. Hierbij gaat het om kinderen die na 1 juli 2020 worden geboren.

Pensioenopbouw tijdens een periode van aanvullend geboorteverlof is mogelijk

De Pensioenfederatie heeft verzocht ervoor te zorgen dat de periode van het (aanvullend) geboorteverlof ook pensioengevend kan zijn. Of in deze periode daadwerkelijk pensioenopbouw plaatsvindt, is afhankelijk van welke afspraken tussen werkgever, werknemer en de pensioenuitvoerder zijn gemaakt en vastgelegd in de pensioenovereenkomst.

Wanneer u als werkgever aangeeft dat de pensioenregeling tijdens het aanvullend geboorteverlof 100% door moet lopen, dan is dat fiscaal toegestaan. De pensioenopbouw tijdens de verlofperiode wordt dan berekend op basis van het laatstverdiende salaris voor de verlofperiode.

Lees meer over aanvullend geboorteverlof

Jaarverslag 2019 staat online!

In het jaarverslag doet de directie van PPI ABN AMRO Pensioenen verslag over belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Ook leest u meer over de financiële positie en de kerncijfers van de PPI.

Lees hier het jaarverslag 2019

Corona en uw pensioen

De verspreiding van het Coronavirus heeft geleid tot ingrijpende maatregelen over de hele wereld. De hele economie merkt daar steeds meer de gevolgen van. Deze maatregelen en de onzekerheid over de gevolgen van het Coronavirus leiden tot grote schommelingen op de financiële markten. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Volg hier de ontwikkelingen over het Coronavirus en uw pensioen.