Corona Nieuws

Volg hier de ontwikkelingen over
Corona & Pensioen

Het effect van de Coronacrisis op de beleggingen

Door de Coronacrisis zijn wereldwijd de aandelen in korte tijd flink in waarde gedaald. De daling bedroeg tussen medio februari en medio maart ongeveer 35 procent. Inmiddels is een flink deel van het verlies weer goedgemaakt, maar de koersen schommelen nog steeds. Verdere koersdalingen zijn dan ook zeker niet uit te sluiten. Hoe groot de economische impact van de Coronacrisis is, hangt af van de duur van de Coronacrisis. Ook weten we nu nog niet hoe groot de gevolgen kunnen zijn voor de waarde van de beleggingen.

Wij beleggen het pensioenkapitaal voor de lange termijn

Dit doen wij via de Lifecycles. Dit betekent dat wij voornamelijk in aandelen beleggen als de deelnemer nog jong is. Deze beleggingen zijn gericht op het behalen van een hoog rendement en kennen een hoger risico dan de beleggingen voor oudere deelnemers. Door de koersdalingen is het pensioenkapitaal behoorlijk gedaald. Na forse dalingen herstellen beurskoersen zich na verloop van tijd weer. De koersen hebben zich ondertussen deels hersteld. Het is niet bekend hoe lang het duurt voordat het verlies helemaal is goedgemaakt, of dat zich nog een volgende koersdaling zal voordoen. Dat zal afhangen van de duur van de Coronacrisis zelf. Hoe langer die duurt, hoe groter de gevolgen voor de economie en voor de waarde van het pensioenkapitaal.

Het beleggingsrisico bouwen wij af als de pensioenleeftijd dichterbij komt

Naarmate de deelnemer ouder wordt, verlagen wij het risico door een steeds groter deel van het pensioenkapitaal te beleggen in obligaties. Dat betekent dat de beleggingskoersen minder zullen schommelen.

Neemt u deel in de Lifecycle Variabel Pensioen?

Dan kan het zijn dat u een flinke koersdaling ervaart, ook als u al bijna met pensioen kunt. Als u met uw pensionering voor een Variabel Pensioenuitkering kiest, dan kunt u wel weer profiteren van een stijging van de koersen als de economie weer aantrekt.

Lees hier meer over Beleggingen.Maatregelen rondom het Corona virus

Sinds de verspreiding van het coronavirus hebben veel bedrijven het financieel moeilijk. Het kabinet komt daarom met noodmaatregelen, zoals de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

De NOW-regeling van de overheid biedt u een tegemoetkoming in de loonkosten

Naast een compensatie van het loon, voorziet de NOW ook in een tegemoetkoming van de werkgeverslasten, zoals de pensioenpremies. Meer informatie over de NOW-regeling vindt u hier.

Komt u, ondanks de NOW, door het Coronavirus in financiële problemen?

Neem dan contact op met uw pensioenadviseur en/of accountmanager en vraag naar de mogelijkheden. Wij zoeken dan graag met u naar een passende oplossing.Voorlopig alleen online afspraken

Wij vinden de gezondheid van onze werknemers erg belangrijk, daarom werken wij vanuit huis. Wij doen ons best om de geplande afspraken zoveel mogelijk door te laten gaan via online tools, zoals Microsoft Teams en Webex.

Heeft u vragen over geplande deelnemerspresentaties?

Neem contact op met uw accountmanager en vraag naar de mogelijkheden.Ontwikkelingen op de financiële markten

Een crisis heeft vrijwel altijd invloed op de financiële markten. Dit geldt ook voor het Coronavirus dat eind vorig jaar in China is ontstaan en sindsdien de wereld in z’n greep houdt. Dit heeft geleid tot ingrijpende maatregelen over de hele wereld. Deze maatregelen en de onzekerheid over de gevolgen van het coronavirus zorgen voor grote schommelingen op de financiële markten. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Pensioengeld belegt u voor de langere termijn

In de loop van de tijd zijn er periodes van grote koersschommelingen. Dit hoort nu eenmaal bij beleggen. De afgelopen maanden kennen zeer forse koersschommelingen. Waarschijnlijk gaat dat gepaard met een flinke verlaging van de waarde van uw pensioenkapitaal. Mogelijk heeft u daardoor de behoefte om minder beleggingsrisico te willen lopen. Echter de samenstelling van de beleggingen is gericht op de langere termijn waarbij er rekening is gehouden met koersschommelingen. De geschiedenis leert dat over de langere termijn beleggen loont. Wij verwachten dat de financiële markten zich ook nu weer zullen herstellen. We weten alleen niet wanneer.

Uw pensioengeld wordt minder risicovol belegd naarmate u ouder wordt

We beleggen de pensioenpremie op basis van het lifecycle-principe. Dat betekent dat we rekening houden met leeftijd door te richten op rendement als iemand jong is. Er is dan genoeg tijd om tussentijdse schommelingen goed te maken als de economie weer aantrekt. Naarmate de pensioenleeftijd dichterbij komt, beleggen we geleidelijk met minder risico.Het coronavirus heeft geen gevolgen voor de uitkering bij overlijden of arbeidsongeschiktheid

Vanuit het Verbond van Verzekeraars is een advies opgesteld voor de verzekeringssector met betrekking het Coronavirus. Wij sluiten ons hier bij aan. Dat betekent dat geen beperking van de dekking geldt als gevolg van het Coronavirus:

  • er geldt ook dekking in gebieden die door de Nederlandse overheid zijn aangemerkt als 'rood of oranje' als gevolg van het coronavirus;
  • bij overlijden of arbeidsongeschiktheid als gevolg van het Coronavirus wordt de verzekerde aanspraak uitgekeerd, ongeacht waar het overlijden heeft plaatsgevonden of waar de arbeidsongeschiktheid is ontstaan;
  • dit ook geldt voor de reguliere overlijdens- of arbeidsongeschiktheid dekking in deze gebieden.

Geldt er een 'oranje of rood' reisadvies, anders dan door het Coronavirus?

Dan is het beleid niet gewijzigd en gelden de algemene en bijzondere voorwaarden als het gaat om overlijden en arbeidsongeschiktheid in een 'rood of oranje' gebied.Wij zijn maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 17:00

Door het Coronavirus is het werk voor ons allemaal veranderd. Wij vinden de gezondheid van onze werknemers erg belangrijk, daarom werken wij zoveel mogelijk vanuit huis. Dit brengt voor ons een aantal praktische uitdagingen met zich mee, zoals het verwerken van post. Daarom vragen wij u om uw vragen en verzoeken zoveel mogelijk per mail te sturen naar service.pensioenen@nl.abnamro.com. Of neem contact op met uw accountmanager. Wij zorgen ervoor dat we dit zo snel mogelijk beantwoorden en verwerken. Samen met u proberen wij onze dienstverlening zo goed mogelijk voort te zetten. Wij bedanken u voor uw medewerking en begrip.