Lifecycle beleggen

Wat is lifecycle beleggen?

Het risico en rendement van de beleggingsportefeuille stemmen we af op de leeftijd van de deelnemer. Is de pensioendatum nog ver weg? Dan richten we de beleggingen op de kans op een snelle groei van het pensioenkapitaal. Komt de deelnemer dichter bij zijn pensioendatum dan bouwen we meer zekerheid in. Zo beperken we het risico en heeft hij toch kans op rendement.

De beleggingen zijn standaard afgestemd op een vaste uitkering

Op zijn pensioendatum kiest de deelnemer voor een vaste of een variabele pensioenuitkering. Wil hij een variabele uitkering? Dan kan hij zijn beleggingen hier op afstemmen door te kiezen voor Lifecycle Variabel Pensioen.

Lifecycle beleggen in het kort

 1. Elke maand betaalt de werkgever pensioenpremie voor zijn werknemers

  Deze premie storten wij op de beleggingsrekeningen van de werknemers, ‘de deelnemers’ in de pensioenregeling. Deze beleggingsrekeningen beheren wij, ABN AMRO Pensioenen.

 2. Standaard beleggen we de premies in een lifecycle beleggingsportefeuille

  Zo’n portefeuille is een verzameling van fondsen. De samenstelling van die fondsen is afgestemd op de leeftijd van de deelnemer. Hier hoeft hij niets voor te doen.

 3. Op zijn pensioendatum koopt de deelnemer met zijn pensioenkapitaal een pensioenuitkering aan

  Dit kan een variabele uitkering zijn bij ABN AMRO Pensioenen of een vaste of variabele uitkering bij een andere aanbieder.

Zo werkt lifecycle beleggen

We verdelen de beleggingen van de deelnemer over 3 risicocategorieën. Iedere categorie heeft een eigen doelstelling:

Eerst: hoog risico, gericht op het behalen van een hoog rendement

Wij beleggen het pensioenkapitaal vooral in beleggingsfondsen met internationaal gespreide aandelen. Aandelen kennen een hoger risico, maar ook een grotere kans op een aantrekkelijk rendement.

Daarna: laag risico, voor wat meer zekerheid

Als de deelnemer dichter bij zijn pensioendatum komt, bouwen we het beleggingsrisico af. De beleggingen met een hoger risico ruilen we stapsgewijs in voor beleggingen met een lager risico. Hiermee beginnen we 15 jaar voor zijn pensioendatum.

Tot slot: renterisico reductie

Als de deelnemer nog een stapje dichter bij zijn pensioendatum is, verkleinen we ook de invloed van een veranderende rente op de hoogte van het aan te kopen pensioen. De hoogte van het pensioen is sterk afhankelijk van het hoogte van de rente. Naar mate de rente hoger staat op pensioendatum, kan een hoger pensioen worden aangekocht. Als de rente vóór pensioendatum daalt, kan dus een lager pensioen worden aangekocht.

Portefeuilleverdeling neutrale lifecycle

Percentage van het pensioenkapitaal
Jaren tot pensioendatum
Hoog risico
Laag risico
Renterisico verkleiner

De 3 beleggingsprofielen van Lifecycle beleggen

Naast de risicocategorieën kiest de deelnemer zelf zijn beleggingsprofiel: neutraal – offensief – defensief. Maakt hij geen keuze dan beleggen wij standaard volgens het neutrale beleggingsprofiel. Ieder jaar brengen we de beleggingsportefeuille weer in balans. Dat geldt voor alle 3 de beleggingsprofielen.


Neutraal lifecycle beleggen

In de neutrale lifecycle is het verloop van de beleggingen afgestemd op het risicoprofiel van de gemiddelde deelnemer.


Defensief lifecycle beleggen

Het beleggingsrisico is lager dan de standaard verdeling uit het neutrale beleggingsprofiel. We beleggen het pensioenkapitaal dus defensiever: 85% van de maandelijkse pensioenpremie beleggen we dan in hoog risico en 15% in laag risico.

De defensieve lifecycle biedt:

 • gedurende de hele beleggingsperiode kans op een ca 5% lager pensioen,
 • maar ook kans op een 3% kleinere daling van pensioen vanaf 64 jarige leeftijd
 • en 1% lagere daling in het laatste jaar voor pensioen.

Offensief lifecycle beleggen

In de offensieve lifecycle beleggen we het pensioenkapitaal offensiever dan de standaard verdeling uit het neutrale beleggingsprofiel: 95% van de maandelijkse pensioenpremie beleggen we in hoog risico en 5% in laag risico.

De offensieve lifecycle biedt:

 • gedurende de hele beleggingsperiode kans op een ca 5% hoger pensioen,
 • maar ook de kans op een 4% grotere daling van pensioen vanaf 64 jarige leeftijd en
 • 2% hogere daling in het laatste jaar voor pensioen.

Vanaf 15 jaar voor pensioendatum bouwen we het beleggingsrisico verder af

De beleggingen met een hoger risico ruilen we dan stapsgewijs in voor beleggingen met een lager risico. Vanaf 8 jaar voor pensioendatum bouwen we ook het renterisico af. Dan ruilen we beleggingen met een hoog risico én met een laag risico in voor (langlopende) obligaties. Op zijn pensioendatum belegt de deelnemer dan 80% in renterisico reductie en 20% in laag risico.

Relatie rendement en risico

Door defensiever te beleggen dan de standaard verdeling, loopt de deelnemer minder risico met zijn beleggingen. Maar hij heeft dan een grotere kans op een gemiddeld lager rendement. Belegt hij offensiever dan is het beleggingsrisico hoger. Dan heeft hij juist een grotere kans op een gemiddeld hoger rendement.


Tot 15 jaar voor pensioendatum Defensief Neutraal Offensief
Hoog risico 85% 90% 95%
Laag risico 15% 10% 5%
Rentericico reductie 0% 0% 0%
Op pensioendatum      
Hoog risico 0% 10% 20%
Laag risico 20% 10% 10%
Rentericico reductie 80% 80% 70%

Waar beleggen we in?

De lifecycle beleggingsportefeuille bestaat uit maximaal 3 beleggingscategoriën en maximaal vier beleggingsfondsen. De samenstelling is afgestemd op de pensioendatum van de deelnemer. In onderstaande tabel ziet u hoe de portefeuilles zijn samengesteld:

Hoog risico
Beleggingsfondsen:
Sustainable Pension Return
Samenstelling:
Aandelen wereldwijd
Aandelen opkomende landen
Vastgoed
High Yield
ISIN-code: NL0013332455
Laag risico
Beleggingsfondsen:
Sustainable Pension Income
Samenstelling:
Bedrijfsobligaties
ISIN-code: NL0013332463
Beleggingsfondsen:
Sustainable Pension Control*
Samenstelling:
Staatsobligaties
green bonds
ISIN-code: NL0010278982
Renterisico reductie
Beleggingsfondsen:
Sustainable Pension Control*
Samenstelling:
Staatsobligaties
green bonds
ISIN-code: NL0010278982
Beleggingsfondsen:
Sustainable Pension Protection
Samenstelling:
Staatsobligaties met renterisicoverkleiner
ISIN-code: LU1949716051
*Het Sustainable Pension Control fonds is onderdeel van zowel de Laag risico portefeuille als de portefeuille Renterisico reductie.

Bekijk de beleggingsrendementen.

Lifecycle Variabel Pensioen

Wij bieden 15 jaar voor pensioendatum ook de mogelijkheid om te kiezen voor een Lifecycle Variabel Pensioen. Deze lifecycle is bedoeld voor deelnemers die van plan zijn om te bij pensionering te kiezen voor een variabele pensioenuitkering. De samenstelling van de lifecycle eindigt op pensioenleeftijd met de beleggingssamenstelling van onze Variabel Pensioen uitkering. Deelnemers kunnen in hun pensioenportaal kiezen voor deze lifecycle via het doorlopen van een checklist.

Lifecycle variabel pensioen

Goed om te weten

 • Standaard beleggen we in de lifecycle beleggingsportefeuille. Deze stemmen we af op de pensioenrichtdatum van de deelnemer. Als hij eerder of later met pensioen gaat, geeft hij dat door aan onze Servicedesk. Wij kiezen dan de portefeuille die past bij zijn nieuwe pensioendatum.
 • Op zijn persoonlijke pensioenportaal kan hij altijd de actuele waarde van zijn beleggingen inzien.
 • Op zijn portaal ziet hij het pensioenkapitaal dat hij naar verwachting op zijn pensioendatum heeft opgebouwd. Ook staat er een indicatie van het pensioen dat hij hiermee kan aankopen.
 • Meer informatie vindt de deelnemer:
  • Bij veelgestelde vragen op het persoonlijke pensioenportaal
  • Op de beleggingspagina op het persoonlijk pensioenportaal
  • In het pensioenreglement

Dit kost lifecycle beleggen

De deelnemer betaalt beleggingskosten die we inhouden op zijn pensioenkapitaal. Deze kosten bestaan uit:

 • Fondskosten

  De lopende kosten die beleggingsfondsen maken voor het beheren, bewaren, registreren en administreren van het beleggingsfonds.

  De percentages worden ingehouden op de waarde die is belegd in het fonds. Dit wordt verrekend met het rendement van het fonds en is dus niet afzonderlijk zichtbaar. De fondskosten zijn ook terug te vinden in het pensioenreglement.

 • Beheerkosten

  Deze betaalt de deelnemer jaarlijks aan ABN AMRO Pensioenen. Het is een percentage van het belegd vermogen per jaar. De hoogte is terug te vinden in het pensioenreglement.

Lage beleggingskosten

De fondskosten zijn gemiddeld over de hele beleggingshorizon circa 0,13% van het belegd vermogen per jaar. Samen met de beheerkosten komen de totale beleggingskosten op circa 0,3% van het belegd vermogen per jaar.

Verantwoord beleggingsbeleid

Wij beleggen de pensioenkapitalen van onze deelnemers met als doel om een zo goed mogelijk pensioen te bereiken. Dit doen wij op verantwoorde wijze, met respect voor mens en natuur. Daarom bestaan onze lifecycle beleggingsportefeuilles uitsluitend uit beleggingsfondsen die voldoen aan de ESG-criteria. En wij gaan een stap verder.

Lees meer over ons beleggingsbeleid
Verantwoord beleggingsbeleid