Lifecycle Variabel Pensioen

Voorlopige keuze voor Variabel Pensioen voor pensioendatum

Bij ABN AMRO Pensioenen kan de deelnemer op pensioendatum kiezen voor Variabel Pensioen. Dit betekent dat wij vanaf pensioendatum pensioen uitkeren, terwijl wij de rest van het pensioenkapitaal blijven beleggen.

Lifecycle Variabel Pensioen voor pensioendatum

De deelnemer kan ongeveer vijftien jaar voor pensioendatum kiezen voor de Lifecycle Variabel Pensioen. Dat betekent dat wij de beleggingen tijdens pensioenopbouw optimaal aan laten sluiten op het Variabel Pensioen. Dat houdt in dat wij het beleggingsrisico stapsgewijs afbouwen door 'Hoog risico' in te ruilen voor 'Laag risico'. Op pensioendatum belegt de deelnemer 40% in 'Hoog risico' en 60% in 'Laag risico'. De Lifecycle Variabel Pensioen heeft een levenslange beleggingshorizon.

Samenstelling Lifecycle Variabel Pensioen

Percentage van het pensioenkapitaal
Leeftijd deelnemer
Hoog risico
Laag risico

Beleggingsfondsen Lifecycle Variabel Pensioen

Hoog risico
Beleggingsfondsen:
Sustainable Pension Return
Samenstelling:
Aandelen wereldwijd
Aandelen opkomende landen
Vastgoed
High Yield
ISIN-code: NL0013332455
Laag risico
Beleggingsfondsen:
Sustainable Pension Income
Samenstelling:
Bedrijfsobligaties
ISIN-code: NL0013332463
Beleggingsfondsen:
Sustainable Pension Control*
Samenstelling:
Staatsobligaties
green bonds
ISIN-code: NL0010278982

Definitieve keuze voor Variabel Pensioen op pensioendatum

Tot pensioendatum kan de deelnemer op ieder moment zijn keuze voor een vast of variabele pensioen nog wijzigen. Pas op pensioendatum maakt de deelnemer een definitieve keuze: een Variabel Pensioen bij ABN AMRO Pensioenen of een vaste of variabele pensioenuitkering bij een andere pensioenuitvoerder.

Het Variabel Pensioen is een risicovol financieel product

Om een goede keuze te kunnen maken, moet de deelnemer weten wat de voordelen en de risico's zijn van Variabel Pensioen. Alleen dan kan de deelnemer een goede afweging maken of het Variabel Pensioen bij zijn of haar situatie past. Het is daarom belangrijk dat de deelnemer zich laat adviseren door een onafhankelijke pensioenadviseur.

Lees hier meer over Variabel Pensioen.

Wilt u als adviseur voor iemand een offerte voor Variabel Pensioen aanvragen? Dat kan hier.