Privacy & cookies

Als u onze website bezoekt, bewaart en gebruikt ABN AMRO Pensioenen een aantal van uw persoonsgegevens. Ook verzamelen wij informatie over het gebruik van onze websites. Dit doen wij door het plaatsen van cookies. Klik hier (164kb) om onze privacy statement te lezen. Onze privacy statement is opgesteld op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Cookies voor webanalyse

Abnamropensioenen.nl gebruikt cookies voor het verzamelen van informatie over het gebruik van de website. Hierbij moet u denken aan:

  • De browser die u gebruikt (bijvoorbeeld Chrome of Internet Explorer).
  • Vanaf welke pagina u op abnamropensioenen.nl bent gekomen.
  • Wanneer en hoe lang u op abnamropensioenen.nl bent geweest.
  • Welke pagina’s u op abnamropensioenen.nl hebt bekeken.
  • Het IP adres van uw internetaanbieder.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u. Denk bijvoorbeeld aan uw naam of het IP-adres van uw computer. ABN AMRO Pensioenen kan ook vragen om uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een wijziging wilt doorgeven of een formulier invult.

Zorgvuldig gebruik

ABN AMRO Pensioenen gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en gebruikt deze alleen voor vooraf vastgestelde doelen. Deze zijn vastgelegd in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze leest op de website van de overheid.http://wetten.overheid.nl/BWBR0033201/2010-04-26

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien?

U kunt uw persoonsgegevens inzien via uw persoonlijke pensioenportaal. Daarnaast kunnen wij u een overzicht sturen met de gegevens die wij van u hebben. Stuur uw verzoek aan:

ABN AMRO Pensioenen
Postbus 283 (AA6341)
1000 EA Amsterdam

Stuur met uw verzoek een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs etc.) mee.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens wijzigen?

Als uw persoonsgegevens niet kloppen, kunt u dit zelf aanpassen op uw persoonlijke pensioenportaal. Daarnaast kunt u ABN AMRO Pensioenen vragen de gegevens aan te passen. Neem daarvoor contact op met onze servicedesk viaservice.pensioenen@nl.abnamro.com of via020 - 628 51 31.