Alles over de transitie
naar Achmea

Naar Achmea: handig voor u om te weten

ABN AMRO Pensioenen (PPI) wordt overgenomen door Achmea en gaat verder onder de naam Centraal Beheer PPI. Deze overname is nog onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank. De Autoriteit Consument & Markt heeft al goedkeuring voor de overgang gegeven.

We zijn erg blij met deze stap en hebben de overtuiging en het vertrouwen dat dit gaat leiden tot een verbetering van onze dienstverlening aan onze klanten en een versteviging van onze positie als pensioenuitvoerder.

Inhoudelijke versteviging van de PPI met Achmea

Inhoudelijke versteviging van de PPI met Achmea

In de samenwerking met Achmea zien we mogelijkheden om de positie van de PPI te versterken. Pensioen is voor Achmea een strategisch speerpunt. De Achmea organisatie beschikt over uitgebreide pensioenkennis en capaciteiten die onze dienstverlening zullen versterken.

Achmea heeft de ambitie de PPI de komende jaren verder uit te bouwen. Hiervoor zet Achmea haar uitgebreide distributienetwerk in en werkt ze intensief samen met de professionele pensioenadviesmarkt.

Wat betekent de transitie naar Achmea voor uw pensioenregeling?

Dit verandert niet

 • De organisatie gaat in zijn geheel over naar Achmea. U behoudt zo dezelfde contactpersoon.
 • Het rekeningnummer waarmee maandelijks premies worden geïncasseerd, blijft gelijk.
 • U kunt de vertrouwde portalen blijven gebruiken zoals u dat gewend bent.
 • De wijze voor gegevensaanlevering via ons werkgeversportaal en salariskoppelingen.
 • We blijven de deelnemers informeren via het portaal, de brieven en de periodieke mailings.

Dit verandert wel

 • Onze naam ABN AMRO Pensioenen verandert in Centraal Beheer PPI.
 • Onze e-mail-, internet- en fysieke adressen veranderen, net als onze telefoonnummers.
 • Het logo en de vormgeving van onze website en portalen verandert in dat van Centraal Beheer Achmea.

We houden u op de hoogte

Op dit moment zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor de overgang naar Achmea dit najaar.

We houden u natuurlijk graag op de hoogte:

 • Op deze speciale informatiepagina vindt u veel informatie over de transitie naar Achmea. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, leest u dat op deze pagina.
 • Via onze digitale nieuwsbrief nemen we u mee in de transitie naar Achmea.

Heeft u vragen over de transitie naar Achmea? Stel ze gerust.

Voortzetting van de dienstverlening

We verwachten dat de overgang naar Achmea dit najaar definitief plaatsvindt:

 • De organisatie gaat als geheel over naar Achmea, waarbij alle medewerkers mee kunnen.
 • We blijven gebruik maken van de diensten van InAdmin, een 50%-dochter van Achmea. We zullen profiteren van de systeem-doorontwikkeling die momenteel plaatsvindt binnen InAdmin.

Tot de formele overgang blijven we werken als ABN AMRO Pensioenen. De verstevigde organisatie zal vanaf het najaar verder gaan als ‘Centraal Beheer PPI’.

Veel gestelde vragen

Wat er vooral verandert, is dat we de huisstijl en het merkgebruik van Centraal Beheer over zullen nemen in al onze middelen en uitingen.

We informeren uw medewerkers uiteraard . De wijzigingen zullen zich met name beperken tot het veranderen van de huisstijl en het merkgebruik van Centraal Beheer. Uw medewerkers houden hetzelfde deelnemersportaal, de regeling blijft gelijk en ook uw contactpersoon blijft dezelfde.

U ontvangt van ons een verlengingsvoorstel zoals u dat van ons gewend bent.

De verwachting is dat we in Q3 overgaan naar Achmea.

De dienstverlening binnen het Achmea concern is er op gericht om door samenwerking de deelnemer en de werkgever zo efficiënt mogelijk van dienst te zijn. Het gezamenlijk aanbieden van informatie op 1 portaal behoort tot de mogelijkheden en wordt op dit moment nader onderzocht.

De PPI is een op zichzelf staande pensioenuitvoerder met een eigen vergunning. Dit zal in de toekomst ook zo blijven

De juridische entiteit gaat over. Dat betekent dat de contractspartij dezelfde blijft, ook al gaat deze onder een andere naam verder. Er verandert dus niets aan de overeenkomst.

Nee die veranderen niet.

De ondernemingsraad heeft een adviesrecht of een instemmingsrecht bij een voorgenomen besluit vanuit de werkgever. De overname van ABN AMRO Pensioenen door Achmea is geen besluit van de werkgever en hoeft dus niet voorgelegd te worden aan de ondernemingsraad.

De PPI is als pensioenuitvoerder verantwoordelijk voor het voeren van het beleggingsbeleid. Deze wordt periodiek herzien. De verwachting is dat op termijn de invulling van het beleggingsbeleid zal plaatsvinden door middel van Achmea fondsen tegen vergelijkbare condities en beleggingskosten.