Beleggingen

Als dochterbedrijf van ABN AMRO kunnen wij gebruikmaken van een zeer efficiënt beleggingsapparaat en ruime beleggingsmogelijkheden.

Onze beleggingsmogelijkheden

Standaard beleggen wij volgens het lifecycle principe. Daarin zijn verschillende mogelijkheden. Daarnaast kunnen werknemers pensioen opbouwen met Zelf Beleggen & Sparen en Verzekerd Pensioen. U bepaalt als werkgever de opties.

Lifeycle beleggen: 2 varianten

U kunt kiezen uit twee vormen van lifecycle beleggen: Lifecycle Standaard en Lifecycle ESG.

Lifecycle standaard

Bij Lifecycle Standaard bestaat de beleggingsportefeuille uit een combinatie van maximaal negen passieve indexfondsen die past bij de pensioendatum van de werknemer. De beleggingsexperts passen strategische allocatie toe. Ieder jaar brengen zij de portefeuille weer in balans, zodat de werknemer altijd volgens de standaard verdeling belegt (zie grafiek) en geen onnodig risico loopt. De gemiddelde jaarlijkse kosten over de gehele looptijd zijn circa 0,30% van het belegd vermogen.

Lifecycle ESG

De ESG-variant heeft dezelfde kenmerken als Lifecycle Standaard, alleen de aandelenfondsen in de beleggingsportefeuille volgen een ESG-beleid. ESG staat voor Environment Social Governance. De aandelenfondsen volgen een beursindex die rekening houdt met milieu, sociale en bestuurlijke aspecten. Deze beursindex sluit bedrijven uit die niet voldoen aan de Global Compact principes, tabaksproducten vervaardigen of controversiële wapens produceren. De gemiddelde jaarlijkse kosten over de gehele looptijd zijn circa 0,32% van het belegd vermogen.

Percentage van het pensioenkapitaal
Standaard verdeling van de beleggingscategorieen
Jaren tot pensioendatum
Hoog risico
Laag risico
Renterisico verkleiner

Samenstelling van de beleggingen

Bij lifecycle beleggen verdelen wij de beleggingen over drie risicocategorieën: Hoog risico (aandelen, vastgoed, grondstoffen, obligaties in opkomende markten), Laag risico (Europese obligaties) en Renterisico verkleiner ((langlopende) obligaties). Op pensioendatum belegt de werknemer 90% van zijn kapitaal in (langlopende) obligaties en 10% in Hoog risico.

Zowel bij Lifecycle Standaard als bij Lifecycle ESG, bouwen de beleggingsexperts vanaf vijftien jaar voor pensioendatum het beleggingsrisico af door Hoog risico stapsgewijs in te ruilen voor Laag risico. Vanaf acht jaar voor pensioendatum verkleinen zij het renterisico door Hoog en Laag risico stapsgewijs in te ruilen voor (langlopende) obligaties.

Offensief en defensief lifecycle beleggen

Zowel bij Lifecycle Standaard als bij Lifecycle ESG, bieden wij de mogelijkheid voor offensief en defensief lifecycle beleggen. Bij de offensieve variant beleggen de beleggingsexperts een groter deel van de maandelijkse premie in Hoog risico: 95%. Vanaf 15 jaar voor pensioendatum bouwen zij het beleggingsrisico af en vanaf 8 jaar ook het renterisico. Op pensioendatum belegt de werknemer 80% van zijn pensioenkapitaal in (langlopende) obligaties en 20% in Hoog risico.

Bij de defensieve variant beleggen de beleggingsexperts een minder groot deel van de maandelijkse premie in Hoog risico: 85%. Vanaf 15 jaar voor pensioendatum bouwen zij het beleggingsrisico af en vanaf 8 jaar ook het renterisico. Op pensioendatum belegt de werknemer 100% van zijn pensioenkapitaal in (langlopende) obligaties.

Zelf Beleggen & Sparen

Bij Zelf Beleggen & Sparen bepaalt de werknemer hoe hij zijn premie wil beleggen. Hij kiest de beleggingsfondsen en bepaalt het risico dat hij bereid is te nemen. Hij is daarbij zelf verantwoordelijk voor het afbouwen van het beleggings- en renterisico.

Vooraf stelt de werknemer zijn beleggersprofiel vast. Vervolgens bepaalt hij zijn beleggingsmix. Daarbij kan hij kiezen uit circa 40 beleggingsfondsen en 2 spaarproducten. Het aanbod van fondsen stemmen we op uw wensen af.

Verzekerd Pensioen

Bij Verzekerd Pensioen kopen wij met de ingelegde premie direct een pensioenverzekering aan bij een verzekeraar. Daarmee is de hoogte van het pensioen gegarandeerd.

Als de werknemer met pensioen gaat, keert de verzekeraar het pensioen maandelijks uit. Op het moment dat de werknemer na pensioendatum overlijdt, keert de verzekeraar een nabestaandenpensioen uit.

Bij Verzekerd Pensioen loopt de werknemer geen beleggingsrisico, maar hij sluit daarmee ook de kans op een hoog rendement uit.