Beleggingen

Als dochterbedrijf van ABN AMRO kunnen wij gebruikmaken van een zeer efficiënt beleggingsapparaat en ruime beleggingsmogelijkheden.

Onze beleggingsmogelijkheden

Standaard beleggen wij volgens het lifecycle principe. Daarin zijn verschillende mogelijkheden. Daarnaast kunnen werknemers pensioen opbouwen met Zelf Beleggen & Sparen en Verzekerd Pensioen. Ook kunnen deelnemers kiezen voor Lifecycle Doorbeleggen. Daarmee stemmen wij de beleggingen af op een variabele uitkering. Onze beleggingsmogelijkheden voldoen aan de Algemene Voorwaarden Beleggen van ABN AMRO.

Lifecycle beleggen

Standaard beleggen wij volgens het lifecycle principe. Daarbij stemmen wij de beleggingsportefeuille af op de pensioenrichtleeftijd van de deelnemer. Naarmate de pensioendatum dichterbij komt, bouwen wij het beleggings- en renterisico af.

Alle beleggingsfondsen in onze lifecycle beleggingsportefeuille voldoen aan de ESG-criteria.

Lees meer over lifecycle beleggen

Doorbeleggen na pensioendatum

In de opbouwfase kunnen deelnemers kiezen voor Lifecycle Doorbeleggen. Daarmee stemmen wij de beleggingen af op een variabele uitkering. Mensen die met pensioen gaan, kunnen kiezen voor een variabele uitkering bij ABN AMRO Pensioenen.

Lees meer over doorbeleggen

Zelf Beleggen & Sparen

Bij Zelf Beleggen & Sparen bepaalt de werknemer hoe hij zijn premie wil beleggen. Hij kiest de beleggingsfondsen en bepaalt het risico dat hij bereid is te nemen. Hij is daarbij zelf verantwoordelijk voor het afbouwen van het beleggings- en renterisico.

Vooraf stelt de werknemer zijn beleggersprofiel vast. Vervolgens bepaalt hij zijn beleggingsmix. Daarbij kan hij kiezen uit circa 40 beleggingsfondsen en 2 spaarproducten. Het aanbod van fondsen stemmen we op uw wensen af.

Verzekerd Pensioen

Bij Verzekerd Pensioen kopen wij met de ingelegde premie direct een pensioenverzekering aan bij een verzekeraar. Daarmee is de hoogte van het pensioen gegarandeerd.

Als de werknemer met pensioen gaat, keert de verzekeraar het pensioen maandelijks uit. Op het moment dat de werknemer na pensioendatum overlijdt, keert de verzekeraar een nabestaandenpensioen uit.

Bij Verzekerd Pensioen loopt de werknemer geen beleggingsrisico, maar hij sluit daarmee ook de kans op een hoog rendement uit.