Beschikbare premieregeling

Beschikbare premieregelingen van ABN AMRO Pensioenen

Kenmerken

In de beschikbare premieregeling bouwen werknemers pensioen op over pensioengevend salaris tot de aftoppingsgrens (€ 105.075,- in 2018). U kunt daarbij gebruikmaken van:

 • Staffel II en III in combinatie met een 3% of 4% rekenrente
 • Verschillende franchises voor de beschikbare premie en het verzekerde nabestaandenpensioen
 • Verschillende beleggingsmogelijkheden

Aanvullende verzekeringen

Wij werken samen met verschillende verzekeraars. Daardoor kunnen wij altijd de beste verzekeringen aanbieden tegen het scherpste tarief. De risicoverzekeringen:

 • Nabestaandenpensioen, eventueel rekening houdend met reeds opgebouwd kapitaal
 • (Vrijwillige) Anw-hiaatverzekering
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
 • (Vrijwillige) WIA-excedentverzekering

Daarnaast:

 • Rekenen wij geen opslag op de verzekeringstarieven
 • Valt de sterftewinst toe aan de werknemers en niet aan ons

Kosten

Kosten voor de werkgever:

 • Eenmalige implementatiekosten
 • Administratiekosten: tussen € 40,- en € 60,- per werknemer per jaar
 • Premies voor pensioenopbouw en risicoverzekeringen

Kosten voor de werknemer:

 • Beleggingskosten
 • Premies voor vrijwillige pensioenopbouw en risicoverzekeringen

Wij rekenen geen kosten voor verrichtingen, zoals waardeoverdracht en verevening bij echtscheiding.

Contractduur en opzegtermijn

De contractduur is één tot vijf jaar. U kunt het contract tussentijds beëindigen met een opzegtermijn van drie maanden.