Disclaimer

Wanneer geldt de disclaimer?

De disclaimer geldt als u de website (het domein) www.abnamropensioenen.nl bezoekt of een van de subdomeinen hiervan.

Van wie is de website?

ABN AMRO Pensioenen is eigenaar van het domein www.abnamropensioenen.nl en van alle bijbehorende subdomeinen. ABN AMRO Pensioenen is een dochterbedrijf van ABN AMRO Bank N.V. en is gevestigd aan:

Foppingadreef 22
1102 BS Amsterdam

Wat moet u weten als u de website bezoekt?

Geen advies

Op de websites staat alleen algemene informatie. Dat betekent dat deze informatie niet voor uw persoonlijke situatie is geschreven. We geven u op de website daarom geen persoonlijk advies om iets wel of niet te doen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid als u alleen op basis van de informatie op de website een beslissing neemt. Als u wel persoonlijk advies wilt, kunt u een (pensioen)adviseur of financieel planner inschakelen. Hij zal hiervoor advieskosten in rekening brengen.

Bereikbaarheid website

We zorgen ervoor dat de website zo veel mogelijk beschikbaar is. Toch kan het voorkomen dat de website tijdelijk niet bereikbaar is. Wij zijn niet aansprakelijk als u daardoor schade lijdt.

Fouten op de website

We zorgen ervoor dat de informatie op de website zo betrouwbaar mogelijk is. Toch kan het gebeuren dat de informatie op de website niet (meer) klopt. Wij zijn niet aansprakelijk als u daardoor schade lijdt.

Bedragen op het persoonlijke pensioenportaal

De getoonde waarde van uw beleggingen zijn altijd één dag oud. Daarnaast kunnen inschattingen over uw pensioenkapitaal en het aan te kopen pensioen op pensioendatum afwijken van de werkelijkheid.

Wijzigingen op het persoonlijke pensioenportaal

Als u wijzigingen doorgeeft via het persoonlijke pensioenportaal, dan zijn deze vaak nog niet direct doorgevoerd. Wij streven ernaar om uw verzoek binnen drie werkdagen te verwerken. Mocht het ons niet lukken om uw wijzigingen binnen die termijn door te voeren, dan ontvangt u van ons een bericht.

Auteursrechten

Alle informatie op de website en portalen zijn van ABN AMRO Pensioenen. Dit geldt ook voor de vormgeving, huisstijl en logo's. U mag de informatie op onze website gebruiken voor privédoeleinden, bijvoorbeeld voor een werkstuk of een privéweblog. Vermeld dan wel waar u de informatie heeft gevonden.

Websites van anderen

Soms verwijzen wij naar een andere website, bijvoorbeeld via een hyperlink. Als u op de link klikt, komt u op de website van iemand anders. We hebben de informatie op de websites van anderen niet gecontroleerd en zijn daarvoor niet verantwoordelijk. Onze regels over uw privacy gelden niet voor websites van anderen.

Nederland

De informatie op de website is bedoeld voor Nederland. In het buitenland kunnen andere regels gelden.

Wijzigingen

We kunnen de regels van deze disclaimer aanpassen.