Doorbeleggen

Doorbeleggen bij ABN AMRO Pensioenen

Doorbeleggen bij ABN AMRO Pensioenen

Vanaf begin 2018 kan een deelnemer bij ABN AMRO Pensioenen kiezen voor Lifecycle Doorbeleggen en voor een variabele pensioenuitkering.

Wij keren een variabele pensioenuitkering uit, terwijl wij de rest van het kapitaal blijven beleggen. Daarmee heeft een deelnemer kans op een hoger pensioen dan bij een vaste uitkering, maar ook kans op een lager pensioen.

Vanaf vijftien jaar voor pensioenrichtdatum maakt een deelnemer een voorlopige keuze voor doorbeleggen en kan hij zijn keuze ieder moment wijzigen. Op pensioendatum maakt een deelnemer een definitieve keuze: een variabele uitkering bij ABN AMRO Pensioenen of een vaste of variabele uitkering bij een andere aanbieder.

Lifecycle Doorbeleggen

Zodra een deelnemer kiest voor doorbeleggen, passen wij direct de beleggingen aan. Daarmee stemmen wij de beleggingen af op een variabele uitkering.

Bij Lifecycle Doorbeleggen bouwen wij vanaf vijftien jaar voor pensioendatum het beleggingsrisico af door stapsgewijs Hoog risico in te ruilen voor Laag risico. Wij bouwen langzamer en minder ver af dan bij Lifecycle Standaard.

Op pensioendatum belegt een deelnemer 40% in Hoog risico en 60% in Laag risico. Vanaf pensioendatum verandert de samenstelling van de beleggingsportefeuille niet meer. Lifecycle Doorbeleggen heeft een levenslange beleggingshorizon.

In de grafiek hiernaast ziet u hoe Lifecycle Doorbeleggen zich ontwikkelt.

Lifecycle Doorbeleggen

Percentage van het pensioenkapitaal
Leeftijd deelnemer
Hoog risico
Laag risico
Wat kost doorbeleggen bij ABN AMRO Pensioenen?

Variabel ouderdomspensioen

Vanaf pensionering bepalen wij ieder jaar opnieuw de hoogte van de maandelijkse pensioenuitkering. De uitkering is in de basis iedere maand hetzelfde, maar kan per jaar anders zijn door ontwikkelingen op de beurs, de gemiddelde levensverwachting, de actuele rentestand en de sterftewinst.

Het jaarlijkse rendement op de beleggingen, positief en negatief, smeren wij uit over vier jaar. Hierdoor hebben schommelingen op de beurs minder effect op de hoogte van de uitkering.

De sterftewinst is pensioenkapitaal dat bij een overlijden niet voor partnerpensioen gebruikt kan worden. Dit is bedoeld voor deelnemers die ouder worden dan gemiddelde levensverwachting.

Variabel partnerpensioen

Op pensioendatum kiest een deelnemer of hij alleen ouderdomspensioen wil laten uitkeren of bij overlijden ook een partnerpensioen. Als de deelnemer kiest voor een partnerpensioen, is het ouderdomspensioen lager.

Het partnerpensioen is, net als het ouderdomspensioen, variabel. Bij overlijden keren wij een levenslang variabel partnerpensioen uit en dit bedraagt 70% van de hoogte van het variabele ouderdomspensioen.

Het pensioenkapitaal dat niet voor een partnerpensioen kan worden gebruikt, komt in het sterftewinstdepot. Dit is bedoeld voor deelnemers die een variabele uitkering ontvangen en die ouder worden dan de gemiddelde levensverwachting.

Wat kost doorbeleggen bij ABN AMRO Pensioenen?

Tot pensioendatum betaalt een deelnemer de reguliere beleggingskosten en zijn er geen extra kosten verbonden aan doorbeleggen.

Vanaf pensioendatum betaalt een deelnemer administratiekosten. Bij een maanduitkering zijn de administratiekosten € 60,- per jaar, bij een kwartaaluitkering € 53,- per jaar en bij een jaaruitkering € 49,- per jaar.

Daarnaast betaalt een deelnemer circa 0,42% beleggingskosten over het belegd vermogen per jaar.

Wij rekenen geen implementatiekosten en geen aan- en verkoopkosten.

De risico’s van doorbeleggen

Met doorbeleggen heeft een deelnemer kans op een hoger pensioen, maar ook op een lager pensioen. De hoogte van het pensioen is onder meer afhankelijk van de beleggingsresultaten. Als de koersen stijgen, kan het pensioen stijgen. Als de koersen dalen, kan het pensioen dalen. Met Lifecycle Doorbeleggen loopt een deelnemer zowel tot de pensioendatum als vanaf de pensioendatum meer beleggingsrisico dan bij een neutrale lifecycle beleggingsportefeuille en een vaste uitkering.

Renterisico

Maakt een deelnemer een voorlopige keuze voor doorbeleggen en kiest hij op pensioendatum alsnog voor een vaste uitkering? Dan zijn de beleggingen hierop niet afgestemd. Omdat wij de beleggingen niet hebben afgebouwd naar langlopende obligaties, is de rentestand extra bepalend voor de hoogte van de pensioenuitkering.

Langlevenrisico

Als een deelnemer langer leeft dan de gemiddelde levensverwachting in Nederland, bestaat het risico dat hij te weinig kapitaal overhoudt om zijn pensioen op niveau te houden. Dit is het langlevenrisico. Dit risico wordt kleiner naarmate meer deelnemers voor een variabele uitkering kiezen.