Variabele uitkering

Bekijk de video over variabel pensioen

Bekijk de Engelse video hier.

Voorlopige en definitieve keuze

Bij een variabele uitkering keren wij pensioen uit, terwijl wij de rest van het kapitaal blijven beleggen. Doordat de deelnemer kan blijven profiteren van beleggingsresultaten, heeft hij of zij kans op een hoger pensioen dan bij een vaste uitkering. Vallen de beleggingsresultaten tegen? Dan kan het pensioen ook lager uitvallen.

Om de beleggingen tijdens de opbouwfase optimaal te laten aansluiten op een variabele uitkering, kiest een deelnemer circa vijftien jaar voor pensioendatum voor Lifecycle Doorbeleggen. Tot pensioendatum kan hij of zij op ieder moment zijn keuze wijzigen. Op pensioendatum maakt een deelnemer een definitieve keuze: een variabele uitkering bij ABN AMRO Pensioenen en/of een vaste of variabele uitkering bij een andere pensioenuitvoerder.

Wilt u als pensioenadviseur voor iemand een offerte voor een variabele uitkering aanvragen? Dat kan hier.

Lifecycle Doorbeleggen

Zodra een deelnemer een voorlopige keuze maakt voor een variabele uitkering, passen wij de beleggingen aan naar Lifecycle Doorbeleggen.

Bij Lifecycle Doorbeleggen bouwen wij vanaf vijftien jaar voor pensioendatum het beleggingsrisico af door stapsgewijs Hoog risico in te ruilen voor Laag risico. Wij bouwen langzamer en minder ver af dan bij Lifecycle Standaard.

Op pensioendatum belegt een deelnemer 40% in Hoog risico en 60% in Laag risico. Lifecycle Doorbeleggen heeft een levenslange beleggingshorizon.

In de grafiek hiernaast ziet u hoe Lifecycle Doorbeleggen zich ontwikkelt.

In de tabel hieronder ziet u de beleggingsfondsen waarmee Lifecycle Doorbeleggen is samengesteld.

Bekijk de beleggingsrendementen.

Samenstelling Lifecycle Doorbeleggen

Percentage van het pensioenkapitaal
Leeftijd deelnemer
Hoog risico
Laag risico

Beleggingsfondsen Lifecycle Doorbeleggen

Hoog risico
Beleggingsfondsen:
Sustainable Pension Return
Samenstelling:
Aandelen wereldwijd
Aandelen opkomende landen
Vastgoed
High Yield
ISIN-code: NL0013332455
Laag risico
Beleggingsfondsen:
Sustainable Pension Income
Samenstelling:
Bedrijfsobligaties
ISIN-code: NL0013332463
Beleggingsfondsen:
Sustainable Pension Control*
Samenstelling:
Staatsobligaties
green bonds
ISIN-code: NL0010278982

Variabel ouderdomspensioen

Vanaf pensionering bepalen wij ieder jaar opnieuw de hoogte van de maandelijkse pensioenuitkering. De uitkering is in de basis iedere maand hetzelfde, maar kan per jaar anders zijn door behaald rendement, verwacht rendement, de gemiddelde levensverwachting in Nederland en het sterfteresultaat.

Het jaarlijkse rendement op de beleggingen, positief en negatief, smeren wij uit over vier jaar. Hierdoor hebben schommelingen op de beurs minder effect op de hoogte van de uitkering.

Het sterfteresultaat is pensioenkapitaal dat bij het overlijden van een gepensioneerde niet gebruikt kan worden voor partnerpensioen. Dit komt ten goede aan de deelnemers die een variabel pensioen ontvangen.

Variabel partnerpensioen

Op pensioendatum kiest een deelnemer of hij alleen ouderdomspensioen wil laten uitkeren of bij overlijden ook een partnerpensioen. Als de deelnemer kiest voor een partnerpensioen, is het ouderdomspensioen lager.

Het partnerpensioen is, net als het ouderdomspensioen, variabel. Bij overlijden keren wij een levenslang variabel partnerpensioen uit en dit bedraagt 70% van de hoogte van het variabele ouderdomspensioen.

Het pensioenkapitaal dat niet voor een partnerpensioen kan worden gebruikt, komt in het sterftewinstdepot. Het sterfteresultaat komt ten goede aan de deelnemers die een variabel pensioen ontvangen.

Wat kost een variabele uitkering?

Tot pensioendatum betaalt een deelnemer bij ABN AMRO Pensioenen de reguliere beleggingskosten en zijn er geen extra kosten verbonden aan de voorlopige keuze voor een variabele uitkering.

Vanaf pensioendatum betaalt een deelnemer administratiekosten. In 2019 zijn deze bij een maanduitkering € 61,20 per jaar, bij een kwartaaluitkering € 54,- per jaar en bij een jaaruitkering € 50,- per jaar.

Daarnaast betaalt een deelnemer circa 0,42% beleggingskosten over het belegd vermogen per jaar.

Gepensioneerden die geen pensioenkapitaal bij ons hebben opgebouwd, maar wel op pensioendatum een variabele uitkering bij ons aankopen, betalen eenmalige administratiekosten ter hoogte van € 250,-.

De risico’s van een variabele uitkering

Beleggingsrisico

Met een variabele uitkering heeft een deelnemer kans op een hoger pensioen, maar ook op een lager pensioen dan met een vaste uitkering. Met Lifecycle Doorbeleggen loopt een deelnemer zowel voor als na pensioendatum meer beleggingsrisico dan bij een neutrale lifecycle beleggingsportefeuille en een vaste uitkering. Daardoor kan het pensioenkapitaal harder stijgen, maar als de beleggingsresultaten tegenvallen, kan het pensioenkapitaal ook harder dalen.

Renterisico

Maakt een deelnemer een voorlopige keuze voor een variabele uitkering en kiest hij op pensioendatum alsnog voor een vaste uitkering? Dan zijn de beleggingen hier niet op afgestemd. Omdat wij de beleggingen niet hebben afgebouwd naar langlopende obligaties, is de ontwikkeling in de rentestand in de periode voorafgaand aan de pensioendatum extra bepalend voor de hoogte van de pensioenuitkering.

Langlevenrisico

Als de deelnemer ouder wordt dan de gemiddelde levensverwachting in Nederland, bestaat het risico dat hij te weinig pensioenkapitaal overhoudt om zijn pensioen op niveau te houden. Dit is het langlevenrisico. Dit risico wordt kleiner naarmate meer deelnemers voor een variabele uitkering kiezen.