Een goed pensioen

De verantwoordelijkheid voor een goed pensioen komt steeds meer bij het individu te liggen. Wij bieden passende pensioenoplossingen om daarin te ondersteunen.

Onze visie op de pensioenmarkt

Een goede pensioenoplossing is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. Tegelijkertijd zien wij dat de verantwoordelijkheid voor een goed pensioen steeds meer bij de werknemer komt te liggen. Onze pensioenoplossingen geven de werknemer inzicht in wat hij opbouwt en wat hij zelf kan doen om zijn pensioen aan te vullen.

Ons team

Ons team is hecht en professioneel. We groeien gestaag, maar de medewerkers van het eerste uur zijn nog steeds werkzaam voor de PPI. Daar zijn we trots op!

Uitstekende dienstverlening

U krijgt de beschikking over een werkgeversportaal waarmee u mutaties doorgeeft. Automatische opvoer uit uw salarisadministratie is ook mogelijk.

Uw werknemers krijgen toegang tot een persoonlijk pensioenportaal. Hier kunnen zij onder andere:

  • hun opgebouwde pensioenkapitaal zien
  • beleggingskeuzes doorgeven
  • alle informatie over hun pensioenregeling vinden
  • planningen uitvoeren omtrent hun pensioen

Onze servicedesk

Onze servicedesk is het eerste aanspreekpunt voor u en uw werknemers. De ervaren en goed opgeleide medewerkers beantwoorden vragen, ondersteunen bij het doorgeven van mutaties en zijn verantwoordelijk voor het afwikkelen van processen rondom gebeurtenissen die gevolgen hebben voor de pensioenopbouw.

Innovatieve oplossingen en uitstekende dienstverlening van ABN AMRO Pensioenen