Lifecycle beleggen

Standaard samenstelling lifecycle beleggingsportefeuille

Percentage van het pensioenkapitaal
Jaren tot pensioendatum
Hoog risico
Laag risico
Renterisico verkleiner

Lifecycle beleggen: 2 varianten

U kunt kiezen uit twee vormen van lifecycle beleggen: Lifecycle Standaard en Lifecycle ESG.

Lifecycle standaard

Bij Lifecycle Standaard bestaat de beleggingsportefeuille uit een combinatie van maximaal negen passieve indexfondsen die gericht is op de pensioendatum van de werknemer. De beleggingsexperts passen strategische allocatie toe. Ieder jaar brengen zij de portefeuille weer in balans, zodat de werknemer altijd volgens de standaard samenstelling belegt (zie grafiek) en geen onnodig risico loopt.

Lifecycle ESG

De ESG-variant heeft dezelfde kenmerken als Lifecycle Standaard, maar de beleggingsfondsen in deze portefeuille volgen een ESG-beleid. ESG staat voor Environment Social Governance. De beleggingsfondsen volgen een beleggingsbeleid of beursindex die rekening houdt met milieu, sociale en bestuurlijke aspecten. Dit betekent dat niet wordt belegd in bedrijven en organisaties die niet voldoen aan de Global Compact principes, tabaksproducten vervaardigen of controversiële wapens produceren.

Samenstelling van de beleggingen

Bij lifecycle beleggen verdelen wij de beleggingen over drie risicocategorieën: Hoog risico (aandelen, vastgoed, grondstoffen, obligaties in opkomende markten), Laag risico (Europese obligaties) en Renterisico verkleiner ((langlopende) obligaties). Op pensioendatum belegt de werknemer 90% van zijn kapitaal in (langlopende) obligaties en 10% in Hoog risico.

Zowel bij Lifecycle Standaard als bij Lifecycle ESG, bouwen de beleggingsexperts vanaf vijftien jaar voor pensioendatum het beleggingsrisico af door Hoog risico stapsgewijs in te ruilen voor Laag risico. Vanaf acht jaar voor pensioendatum verkleinen zij het renterisico door Hoog en Laag risico stapsgewijs in te ruilen voor (langlopende) obligaties.

Bij Downloads vindt u een overzicht van de beleggingsrendementen.

Offensief en defensief lifecycle beleggen

Zowel bij Lifecycle Standaard als bij Lifecycle ESG, bieden wij de mogelijkheid voor offensief en defensief lifecycle beleggen. Bij de offensieve variant beleggen de beleggingsexperts een groter deel van de maandelijkse premie in Hoog risico: 95%. Vanaf 15 jaar voor pensioendatum bouwen zij het beleggingsrisico af en vanaf 8 jaar ook het renterisico. Op pensioendatum belegt de werknemer 80% van zijn pensioenkapitaal in (langlopende) obligaties en 20% in Hoog risico.

Bij de defensieve variant beleggen de beleggingsexperts een minder groot deel van de maandelijkse premie in Hoog risico: 85%. Vanaf 15 jaar voor pensioendatum bouwen zij het beleggingsrisico af en vanaf 8 jaar ook het renterisico. Op pensioendatum belegt de werknemer 100% van zijn pensioenkapitaal in (langlopende) obligaties.