Netto pensioenregeling

Netto pensioenregeling van ABN AMRO Pensioenen

Wat is een netto pensioenregeling?

In een netto pensioenregeling bouwen werknemers netto pensioenkapitaal op over het deel van het salaris boven de aftoppingsgrens (€ 112.189,- in 2021). Ook zijn het nabestaandenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid boven deze grens meeverzekerd.

De premies voor de pensioenopbouw en de risicoverzekeringen betaalt de werknemer uit zijn netto salaris. Wij incasseren dit bij de werkgever. De werknemer kan op zijn persoonlijke pensioenportaal zijn beleggingen volgen.

De werknemer bepaalt zelf of hij deel wil nemen aan de netto pensioenregeling.

Meer informative over de netto pensioenregeling leest u in de brochure ‘Hoe werkt een netto pensioenregeling?’.

Voor wie is de netto pensioenregeling?

De netto pensioenregeling is voor werknemers met een fulltime pensioengevend salaris boven de aftoppingsgrens. Werknemers bepalen zelf of zij deel willen nemen in deze pensioenregeling.

Werknemers bepalen de inleg

Werknemers kunnen de maximaal toegestane beschikbare premie inleggen, of zij kunnen de inleg naar beneden bijstellen. Dit kan tot € 0,-. Dan doen zij dus alleen mee voor de risicoverzekeringen.

Risicoverzekeringen: een vast onderdeel

Nabestaandenpensioenverzekering

De nabestaandenpensioenverzekering op risicobasis is een vast onderdeel. Heeft de werknemer geen partner? Dan sluiten wij geen partnerpensioenverzekering af.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

De risicoverzekering premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is een vast onderdeel.

Voordelen van een netto pensioenregeling

Enkele voordelen van een netto pensioenregeling ten opzichte van andere manieren om extra pensioen op te bouwen:

  • Het netto pensioenkapitaal is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing
  • Het netto pensioenkapitaal is vrijgesteld van erfbelasting
  • De werknemer profiteert van gunstige collectieve tarieven voor vermogensbeheer en de risicoverzekeringen
  • De werknemer hoeft geen medische keuring te ondergaan om een nabestaandenpensioenverzekering af te sluiten
Voordelen en kosten netto pensioenregeling van ABN AMRO Pensioenen

Kosten

Kosten voor de werkgever:

  • Eenmalige implementatiekosten

Kosten voor de werknemer:

  • Administratiekosten: tussen € 40,- en € 60,- per jaar
  • Premies voor pensioenopbouw en risicoverzekeringen uit het netto salaris
  • Beleggingskosten

Wij rekenen geen kosten voor het afwikkelen van processen rondom gebeurtenissen die effect hebben op de pensioenopbouw, zoals waardeoverdracht en verevening bij echtscheiding.

Contractduur en opzegtermijn

De contractduur is één tot vijf jaar. U kunt het contract tussentijds beëindigen met een opzegtermijn van drie maanden.